HỆ THỐNG LAB

HỆ THỐNG LAB

HỆ THỐNG LAB

HỆ THỐNG LAB

HỆ THỐNG LAB
HỆ THỐNG LAB
Vietnamese English

Mô tả dự án

HỆ THỐNG LAB

Các dự án phòng học ngoại ngữ LAB mà TRƯỜNG THỊNH đã vinh dự thực hiện: 

  • Các trường phổ thông trên khắp cả nước.
  • Trường ĐH Đồng Nai.
  • Trường CĐ Y Tế Bình Định
  • Các trường trực thuộc Sở GD Gia Lai
  • Các trường trực thuộc Sở GD Bình Định
  • Các trường trực thuộc Sở GD Kon Tum
  • Các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn TPHCM và các tỉnh
  • ...